Přístupnost služby (eSSL)

Přístupnost elektronické spisové služby (eSSL)

Na základě vlastního posouzení správce eSSL toto prohlášení o přístupnosti konstatuje, že při návrhu, tvorbě a správě této služby byla zohledněna přístupnost v míře, v jaké ji požaduje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, jejíž požadavky byly promítnuty do zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Pro práci s eSSL a pro otevírání souborů, které jsou přílohou přijímaných zpráv je pro jejich otevření potřebná odpovídající aplikace. Nejběžnější typy souborů, které jsou systémem přenášeny (jako například soubory PDF, DOC, XLS, JPG, ZFO apod.) se dají otevírat prostřednictvím bezplatně šířených aplikací. Pro prohlížení souborů PDF je doporučený bezplatný prohlížeč od firmy Adobe.

  Prosím čekejte...