Povinné informace


1. Název Obec Dolní Lažany
2. Důvod a způsob založení Obec Dolní Lažany byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura úřadu

Organizační struktura zde

4. Kontaktní spojení

Kontakt zde

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Poštovní adresa zde

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Adresa pro osobní návštěvu zde
4.3 Úřední hodiny

Aktuální úřední hodiny naleznete zde

4.4 Telefonní čísla

Kontaktní telefonní čísla naleznete zde

4.5 Adresa internetových stránek

https://dolnilazany.cz/

4.6 Adresa podatelny

Adresa podatelny zde

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-podatelna zde

4.8 Datová schránka 683bf2y
5. Případné platby lze poukázat

Bezhotovostní platby

Číslo účtu: 1471419339/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

6. IČ 440 65 515
7. Plátce daně z přidané hodnoty obec není plátce DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

Rozpočet obce zde

9. Žádosti o informace

Informace k žádostem o informace naleznete zde

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • Telefonicky

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde

10. 1 Opravné prostředky

Opravné prostředky naleznete zde

10.2 Formuláře

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce:

 • Žádost o vydání občanského průkazu
 • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů
 • Žádost na stavební povolení
 • Žádost na ohlášení stavebních úprav
 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Žádost o uznání otcovství
10.3 Řešení životních situací

Návody na řešení různých životních situací – Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce. 

Současně však doporučujeme:

 • řešení životních situací na portálu veřejné správy zde
11. Předpisy
11.1 Nejdůleži­tější používané předpisy

Nejdůležitější zákony naleznete zde

11.2 Vydané právní předpisy


12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací zde

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence
14. Výroční zpráva podle zák. 106/1999 Sb. Výroční zprávu naleznete zde
15. Seznam organizací

Seznam organizací

Obecní úřad v Dolních Lažanech je zřizovatelem níže uvedených organizací:


Sbor dobrovolných hasičů

velitel: František Durda  Prosím čekejte...