Povinné informace


Název Obec Dolní Lažany
Důvod a způsob založení Obec Dolní Lažany byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
Struktura úřadu

Organizační struktura zde

Kontaktní spojení

Kontakt zde

Kontaktní poštovní adresa

Poštovní adresa zde

Úřední hodiny

Aktuální úřední hodiny naleznete zde

Telefonní čísla

Kontaktní telefonní čísla naleznete zde

Čísla faxu obec nemá Fax
Adresa internetové stránky

www.dolnilazany.cz 

Adresa e-podatelny

E-podatelna zde

Platby lze poukázat

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.


Bezhotovostní platby

Číslo účtu: 1471419339/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.


Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech. 

44065515
DIČ obec není plátce DPH
Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočet obce zde

Žádosti o informace

Informace k žádostem o informace naleznete zde

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • Telefonicky

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde

Opravné prostředky

Opravné prostředky naleznete zde

Formuláře

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce:

 • Žádost o vydání občanského průkazu
 • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů
 • Žádost na stavební povolení
 • Žádost na ohlášení stavebních úprav
 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Žádost o uznání otcovství
Řešení životních situací

Návody na řešení různých životních situací - Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu  obce. 


Současně však doporučujeme:

 • řešení životních situací na portálu veřejné správy zde

Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější zákony naleznete zde
Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.


Výroční zpráva podle zák. 106/1999 Sb.
Seznam organizací

Seznam organizací

Obecní úřad v Dolních Lažanech je zřizovatelem níže uvedených organizací:


Sbor dobrovolných hasičů

velitel: František Durda Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...