Historie

Historie obce


 Pověst o původu Lažan

 Vypráví, že Lažany vznikly na LAZU, to znamená na vykáceném lesním pozemku, který se postupně přeměňoval na pole. Stalo se tak snad v době pozdější, kdy již krajina bez lesů byla osazena a obyvatelé se rozrůstali a hledali nové možnosti osídlení.

 Prvním domem v Lažanech byla Hájenka (samota u lesa), v té době jistě obklopená lesy. Stávala asi v místech zahrady domu č. 7 u Kotačků, kousek od potůčku, který protékal v místech jako nyní. Přívaly vody, jarní tání i bouřky způsobily, že vznikla tak hluboká zmole, táhnoucí se z lesa pod Brdem (Prostřední zmola) až po Lesůňky.

 Okolo hájenky se postupně začaly stavět další obydlí a tak vznikla kruhová náves s domy postavenými okolo, s kovárnou uprostřed, tak jako vypadá dnes. Takto obstavená náves byla již v 16. století.

Že kolem nově vznikající obce byly lesy je jasné, o čemž svědčí řada názvů pozemků, které se zachovaly z té doby. Svědčí o tom i dva stromy, smrk a borovice, které donedávna stály na polní cestě do Popovic. Po jejich odstranění, kdy jeden uschl a do druhého udeřil blesk, byla i polní cesta rozorána a začleněna do polí. Tak jižním směrem se vypíná nade vsí kopec Doubky (500 m). Směrem východním je Háj k Popovucím a Habřina k Lesůňkám. Někde v prostoru mezi Lažanami a Popovicemi měla být zaniklá obec Rapotice. Dosud se nepodařilo doložit, kde se nacházela (Plichta- Jaroměřicko).

Směrem západním je trať u Vrbek, dále Michalův Háj a Sedliště.

Při provádění meliorací ve 30-tých letech 20. století bylo na Muzikářovém poli v trati Sedliště nalezeny kamenné základy nějakých budov. Při dalších melioracích v 70-tých letech 20. století toto nebylo zjištěno, meliorační rýhy byly asi vyhloubeny jinde. Snad zde byla nějaká malá osada.

Tak se postupným kácením lesů rozšiřoval katastr až do dnešní podoby. Rovněž i usedlíků přibývalo. Poslední les v katastru (pozemky našich občanů- katastr obce Popovice), který se likvidoval snad někdy v první polovině 19. století, byl les směrem východním, dnešní trať Háj.

   Pole lažanského katastru byla dost zamokřená, zvlášť trať Brodky (severozápadně od obce), kde se nedařilo plodinám a vymokaly, proto tam byly založeny louky. Je zajímavé, že většina pozemků pojmenovaných dle lesních porostů byla silně zamokřena a ve 30-tých letech 20. století odvodněna. Ani dnes, kdy jsou meliorace udržovány by měly močály vysušit a vodu odvést, ale při vlhkém počasí dochází k zapadání strojů do močálů (Vrbek, Háj, Habřina).

Sobotka uvádí: Lažany mají své jméno odtud, že ležely na polích u vykáceného lesa (láz). Připomínají se poměrně pozdě, teprve roku 1373 se uvádí v Zemských deskách, že Markéta z Lažan zapsala svému manželovi Zdeňkovi 52 hřiven na vsi Lažanech, poplužní dvůr a 4 1/4 lánu tamže, jak to sama držela (Zemské deska brněnské VI- 96). Není však zcela jisté, zda se jedná o naše Lažany.

  Prosím čekejte...