Úřední deska

Úřední deska

Svazek obcí pro komunální služby

6. 4. 2020 10:07

Navýšení rozpočtového provizoria ve Svazku obcí pro komunální služby.

Zveřejněno do: 6. 10. 2020 10:07  
Hospodaření Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dolní Lažany
Přílohy k hlášení
priloha_768783284_1_navyseni_rozpoctoveho_provizoria_2020.doc 99.5 kB Stáhnout

SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

3. 4. 2020 14:00

Představenstvo svazku obcí schválilo 26.3.2020 roz­počtové provizorium na rok 2020. Dokument je zveřejněn na odkazu: http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty.

Zveřejněno od: 3. 4. 2020 14:00   Zveřejněno do: 31. 8. 2020 14:00  
Hospodaření Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dolní Lažany
Přílohy k hlášení
20.3.31_Dopis_obcim_RZ.pdf 518.88 kB Stáhnout
navyseni_rozpoctoveho_provizoria_2020.doc 99.5 kB Stáhnout

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 1-20

6. 2. 2020 14:00

Schválené rozpočtové opatření č. 1 – 20 v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zveřejněno od: 6. 2. 2020 14:00   Zveřejněno do: 31. 12. 2020 20:00  
Hospodaření Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dolní Lažany
Přílohy k hlášení
rozp.opatření č.1_2020.pdf 94.85 kB Stáhnout

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED

22. 1. 2020 14:00

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021, 2022, 2023.

Zveřejněno od: 22. 1. 2020 14:00   Zveřejněno do: 31. 1. 2021 14:00  
Hospodaření Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dolní Lažany
Přílohy k hlášení
střednědobý výhled schválený.pdf 202 kB Stáhnout

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

9. 1. 2020 14:00

Stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení Moravské Budějovice – silnice II. – III. třídy rok 2020.

Zveřejněno od: 9. 1. 2020 14:00   Zveřejněno do: 8. 1. 2021 14:00  
Vyhlášky a nařízení Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dolní Lažany
Přílohy k hlášení
priloha_740323988_0_Stanovení - KSÚSV (1).pdf 2.69 MB Stáhnout
priloha_740323988_1_2020-356.pdf 164.97 kB Stáhnout

ROZPOČET 2020

18. 12. 2019 19:00

Rozpočet obce Dolní Lažany schválený usnesním č. ZO-8/2019/8 dne 16. 12. 2019.

Zveřejněno od: 18. 12. 2019 19:00   Zveřejněno do: 15. 1. 2021 18:00  
Hospodaření Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dolní Lažany
Přílohy k hlášení
rozpočet 2020-Dolní Lažany.pdf 366.11 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...